Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Holnap Óvodája alapítvány

Alapítvány adószáma: 18341199-1-03
Alapítvány bankszámlaszáma: 52500037-17011789

Alapítványunk célja:
Thomas Gordon pedagógiai elvei és módszerei alkalmazásának az óvodai nevelésben történő bevezetésének és szélesebb körű elterjedésének elősegítése.
 
Küldetésnyilatkozatunk
Küldetésünknek tekintjük:
• a boldog, kiegyensúlyozott érzelmi biztonságot nyújtó gyermekkor biztosítását,
• a családi nevelés kiegészítését, a családdal való együttműködést, a gyermek esetlegesen meglévő hátrányainak csökkentését,
• az emberi értékek, erkölcsi normák továbbítását (közösségi magatartási szabályok, empátia, tolerancia, másság elfogadását, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációját),
• a tevékenységbe ágyazott cselekvéssel szerzett tapasztalatokat, érzelemdús élményeket, a természet és társak szeretetére nevelését,
• célunk, hogy az általunk nevelt gyermekek nyitottak legyenek az őket körülvevő világra, a természet értékeinek megőrzésére, a környezettudatos szemléletmódra.
Mindezt annak érdekében, hogy a gyermekek egymásra odafigyelő, pozitív beállítottságú, boldog, kiegyensúlyozott személyiségek legyenek.
„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot,
ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát,
ha terved egy életre szól, embert nevelj!”
(kínai mondás)